Site banner

Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Sách tham khảo : Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử quân sự

Sách tập hợp các bài viết công bố kết quả nghiên cứu, giới thiệu tư liệu của các nhà nghiên cứu trong & ngoài nước, hồi ức của các nhân chứng đã từng làm việc, chiến đấu tại Hoàng Sa, Trường Sa về quá trình xác lập, thực thi bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Phân loại: 
Tác giả: 
Đinh Xuân Lâm, Ngô Văn Minh, Trần Công Trực....-
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2016
Kho đọc: 
DVV.031865
Kho mượn: 
MVV.040843
Kho luân chuyển: 
LC.021947