Site banner

Thanh niên làm theo lời Bác

Cuốn sách" Thanh niên làm theo lời Bác" là một tuyển tập những câu chuyện cảm động của các nhân vật tiêu biểu từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi động viên. Những câu chuyện đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về giáo dục Thanh thiếu niên về vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Và cũng qua cuốn sách này, thêm một lần nữa, chúng ta khẳng định được tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với thanh thiếu niên và lòng kính yêu của lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam dành cho Bác Hồ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh biên soạn
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032677
Kho mượn: 
MVV.042303
Kho luân chuyển: 
LC.024664