Site banner

Thầy cô trong hành trình của bạn

Cuốn sách “Thầy cô trong hành trình của bạn” là bông hoa ngợi ca công lao của những “người lái đò thầm lặng”, một cẩm nang cảm động lòng người đánh thức trong tâm khảm những lứa học trò những truyền thống tôn sư trọng đạo đáng trân trọng. Ngoài ra Cuốn sách còn giới thiệu về lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam cùng những hoạt động tri ân thầy cô của học trò khắp nơi trên thế giới và những góc nhìn sâu sắc về tình học trò trong xã hội xưa, và sự tiếp nối của sợi dây tình nghĩa thầy trò trong cuộc sống ngày nay

Phân loại: 
Tác giả: 
Thanh Bình, Nam Anh sưu tầm, tuyển chọn.
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn hóa thông tin - 2011
Kho đọc: 
DVV.028011
Kho mượn: 
MVV.036142
Kho luân chuyển: 
LC.009512;LC.009511