Site banner

Thầy trò Trường Bưởi - Chu Văn An

Quyển " Thầy trò Trường Bưởi - Chu Văn An" là những dòng hồi ký của thầy trò Trường Bưởi trước cách mạng, ta lại càng thấy tinh thần yêu nước biểu hiện rỏ rệt qua bài giảng kín đáo của các thầy giáo hoặc những hành động của học sinh. Trước Cách mạng, khi bước vào bật cao đẳng tiểu học, học sinh thường ở lứa tuổi 14, 15, cái tuổi còn trong trắng, bồng bột, để dàng tiếp nhận những cái hay cũng như cái dở của xã hội. Với lứa tuổi đó học sinh không còn là trẻ con nữa mà đang muốn tự khẳng định mình để trở thành người lớn.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhiều Tác giả - Hồi ký
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Giáo Dục - 1998
Kho mượn: 
MVL.001151