Site banner

Thông báo buổi Tổng kết và trao giải Cuộc thi" Viết Cảm nhận về sách" năm 2021

Thông Báo

Kết quả Cuộc thi " Viết Cảm nhận sách về Bến Tre" năm 2021 

Căn cứ cứ Thể lệ Cuộc thi được ban hành kèm theo Kế hoạch số 212/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ ngày 01 tháng 02 năm 2021 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức Cuộc thi" Viết Cảm nhận sách về Bến Tre" năm 2021. Căn cứ kết quả chấm và xét giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo những cá nhân, và tập thể đạt giải như sau: 

 

TVNĐC