Site banner

Thông Báo Tuyển Dụng

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH ĐNTCL ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Đoàn Nghệ Thuật Cải Lương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Đoàn Nghệ Thuật Cải Lương thông báo tuyển dụng viện chức năm 2020 như sau:

 1. Nhu cầu tuyển dụng : 03 chỉ tiêu
 • 01 diễn viên hạng IV (mã số V10.04.15)
 • 01 nhạc công hạng IV (mã số V10.04.15)
 • 01 âm thanh viên hạng IV (mã số V11.09.05)
 1. Điều kiện dự tuyển
 • Có Quốc tịch Việt Nam, cưu trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng  phù hợp với vị trí việc làm
 • Đủ sức khỏe đển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ
 • Đáp ứng các điều liện khác theo vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với qui định pháp luật
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng