Site banner

Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn đọc, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre tạm ngưng phục vụ bạn đọc từ ngày 28/3/2020 đến khi có thông báo mới.
 
TVNĐC