Site banner

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh trưng bày, triển lãm sách phục vụ người dân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/04)

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre theo kế hoạch số 77/KH – TTVH ngày 19 tháng 3 năm 2018 về tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2018. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia trưng bày, triễn lãm sách phục vụ người dân. Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa nhằm đem lại những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong bối cảnh xã hội phát triển hiện nay, những nét đẹp văn hóa truyền thống dần dần bị quên lãng. Để khơi lại và tôn vinh văn hóa của dân tộc một cách sâu rộng đến với quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Bến Tre. Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre cùng với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre và Bảo Tàng tỉnh, phối hợp triển lãm, trưng bày, xếp sách nghệ thuật và tổ chức các trò chơi dân gian.

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre phục vụ trưng bày hơn 100 bản sách, với nội dung phong phú, đặc sắc về thể loại. Từ sách văn học dân gian đến các thể loại về kinh tế, văn hóa, xã hội …của các dân tộc ở Việt Nam, nhằm phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Thư viện còn xếp sách nghệ thuật với mô hình là chiếc thuyền, nhằm thể hiện tinh thần gắn bó của các dân tộc, với ý nghĩa các dân tộc cùng chung sống đoàn kết, hòa thuận trên một chiếc thuyền Việt Nam luôn hướng về phía trước.

Qua ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phần nào giúp cho người dân hiểu sâu thêm về văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó Thư viện đã đưa được sách đến tay người dân, với số lượng phục vụ bạn đọc đến tham quan, trưng bày, đọc sách hơn 200 lượt. Đã quảng bá được hình ảnh của một Thư viện với nhiều chức năng như: Học tập, nghiên cứu, cung cấp thông tin, giải trí,.. Tạo điều kiện để người dân hiểu thêm về hoạt động của thư viện hơn nữa./.

                                                                                                                                                                              Tin, ảnh: Minh Đức