Site banner

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ V

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ V

VHO-  Hôm nay 13.11, tại Nhà hát BNF TP Đà Nẵng sẽ diễn ra Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ V. Trước đó đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016 - 2020.

 

 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

          Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trực tiếp đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Giai đoạn 2016 - 2020, văn hóa đọc từng bước được chấn hưng và có sự phát triển mạnh mẽ, thông qua triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ, các thư viện công cộng đã có sự đổi mới về phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

          Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ghi nhận những hiệu quả tích cực mà hệ thống thư viện công cộng đã đạt được trong công tác phát triển văn hóa đọc: “5 năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động phát triển văn hóa đọc có những khó khăn thách thức to lớn, nhưng hệ thống thư viện trên cả nước đã chung tay nỗ lực, tìm tòi đổi mới để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong thời kỳ mới”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Qua đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ thư viện phải tích cực đổi mới phương thức hoạt động để kịp thời nắm bắt xu thế của độc giả, đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, người dân có nhiều phương thức để đáp ứng nhu cầu về thông tin, văn hóa… thì hệ thống thư viện phải có những phương pháp hiện đại và nhanh nhạy hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu hưởng thụ văn hóa trong cộng đồng.

         Cùng hoạt động của Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng sẽ có 20 đơn vị trong hệ thống thư viện trên cả nước tham gia liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ V. 9 tiết mục trong Liên hoan nhằm thể hiện tình cảm, niềm tin của những cán bộ ngành thư viện đối với quê hương, đất nước, bày tỏ sự tin tưởng, cam kết cùng chung tay phát triển sự nghiệp học và đọc suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời đại mới như: Bác Hồ một tình yêu bao laMiền Trung nhớ BácVề nơi suối nguồn sông Mê Kông… Những bài ca nói lên tiếng lòng yêu ngành nghề: Hành khúc người chiến sĩ văn hóaNơi đó tình yêuTâm tình người thủ thư… Hoạt động nghệ thuật này nhằm gắn kết những người trong ngành thư viện, những cán bộ văn hóa, góp phần quan trọng trong việc làm phong phú hơn các hoạt động phụ trợ của hệ thống thư viện trên cả nước.

N.HÀ

Thúy Liễu sưu tầm : http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/35178/tong-ket-5-nam-hoat-dong-cua-he-thong-thu-vien-cong-cong-va-lien-hoan-tieng-hat-can-bo-nganh-thu-vien-lan-thu-v