Site banner

Trai nước Nam làm gì?

"Việc quan trọng của một đời ta không phải là ở chỗ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn.
Nếu chúng ta tìm được một việc mà làm, một tôn chỉ mà theo, một mục đích mà đi tới, thì cái đời chúng ta có ý nghĩa, cái đời đáng sống. Như thế trên đời này, ngửa không thẹn với trời, cúi không thẹn với đất, mở mắt nhìn người không phải cúi đầu. Chúng ta để hết lòng, hết chí, ta làm việc ta, rồi ngày mai, hay một hôm nào đó, chết, ta có thể chết mà vẫn mỉm cười một cách thỏa mãn, chết không còn nuối tiếc gì nữa.
Sống đã có nghĩa thì rồi chết cũng có nghĩa."

Phân loại: 
Tác giả: 
Hoàng Đạo Thúy
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hà Nội - 2016
Kho đọc: 
DVV.031930
Kho mượn: 
MVV.040976
Kho luân chuyển: 
LC.022095