Site banner

Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri)

Nhằm hưởng ứng đề án “ Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre đã phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh tổ chức Triển lãm, trưng bày giới thiệu sách, phục vụ học viên đang cai nghiện tại Cơ sở.

Buổi trưng bày, triển lãm giới thiệu sách có nhiều nội dung phong phú đa dạng như: Mô hình xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về danh nhân văn hóa tỉnh nhà,…., giới thiệu sách về những tấm gương anh hùng liệt sĩ, về mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh đã thu hút đông đảo học viên đến xem và cổ vũ.

Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm sách nhằm giúp các học viên tìm hiểu về truyền thống yêu nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và cuộc vận động “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” về chủ quyền biển đảo quê hương….

   

                                                                                                                                                                    *tin, ảnh : H.Dương