Site banner

Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm điều hay

Nhằm tôn vinh ghi nhận hơn nữa những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong lao động sáng tạo nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lí luận phê bình vào sự nghiệp văn hóa, văn nghệ đất nước nhà xuất bản Hội nhà văn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thưởng thức tác phẩm của mười bảy tác giả có tên trong danh mục sách Nhà nước 

Phân loại: 
Tác giả: 
Vương Trọng
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 2017
Kho mượn: 
MVV.042759