Site banner

Vượt qua khói bom hát trong lửa đạn

Đoàn văn công Giải phóng tỉnh Bến Tre là một trong những mũi nhọn xung kích của công tác văn hóa - tư tưởng và vận động quần chúng nhân dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mới đó đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đầu thành lập 25.6.1962, giờ đây ở buổi họp mặt 55 năm(256.2017) có người còn người mất. tập sách " Vượt qua khói bom hát trong lửa đạn" là những bài viết, những lời thơ, dòng nhạc...được xem như là những dòng lưu bút tinh thần sống mãi trong trái tim của những nghệ sĩ Đoàn văn công Giải phóng Bến Tre năm xưa;

Phân loại: 
Tác giả: 
Tư liệu, Hồi ức nhiều tác giả
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 2017
Kho tra cứu: 
DC.0001374