Site banner

Giới thiệu sách hay

Chuyên mục Không gian Văn hóa Nghệ thuật với chủ đề "Sách, hàng hóa thiết yếu trong mùa giãn cách"
Cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu Văn hóa, Gia đình tỉnh Bến Tre năm 2021
Niềm Tin Chiến Thắng
Thư viện NGuyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số
Nét đẹp văn hóa - Từ đường sách nghĩ về văn hóa Bến Tre
Khát Vọng Bến Tre 2045
Câu Chuyện Truyền Thanh - Bầu Cử
Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre - Chuyển Đổi Số
Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 tại Đường sách xứ Dừa.
Tủ sách Thanh niên - Cafe sách phục vụ cộng đồng