Site banner

NGHIÊN CỨU, XÁC MINH TƯ LIỆU VÀ ĐỊA CHỈ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1911 ĐẾN NĂM 1941

NGHIÊN CỨU, XÁC MINH TƯ LIỆU VÀ ĐỊA CHỈ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1911 ĐẾN NĂM 1941

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; Người đã dành cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ khi còn trẻ lòng yêu nước và ý chí cứu nước luôn mạnh mẽ và thôi thúc trong con người Bác và điều đó trở thành động lực hơn bao giờ hết đã giúp Bác phải tìm đường cứu nước. Ngày 05 tháng 6 năm 1911 từ bến Nhà Rồng trên con tàu Amiral Latouche tre’ville người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi là Văn Ba rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Mục đích ra đi của Người là đi để xem xét, học hỏi kinh nghiệm, để xác định con đường cứu nước và hoàn toàn không phải tìm thế lực cứu nước như những nhà yêu nước đương thời.

Bác đi nhiều nơi để tìm ra con đường cứu nước cho riêng mình. Bác đến nước Pháp với lí do muốn tìm hiểu kẻ thù của dân tộc mình ngay trên quê hương của họ với phương châm :”Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, và cũng vì Pháp là nơi có cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nơi ra đời những từ “Tự do, bình đẳng, bái ái” và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền nổi tiếng thế giới. Bác đến châu Phi – vùng đất là thuộc địa của đế quốc lúc bấy giờ để tìm hiểu đầy đủ hơn chế độ thuộc địa, tìm hiểu các nhà nước thuộc địa và bản chất của chủ nghĩa đế quốc, và Người đến Mỹ - đất nước ra đời bản :”Tuyên ngôn độc lập” với những lời bất hủ ”Tất cả mọi người sinh ra điều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Trên nước Mỹ Người đã có điều kiện tìm hiểu về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong thế giới tư bản chủ nghĩa, ở đâu chủ nghĩa đế quốc cũng thực hiện chính sách ngu dân, ăn cướp, công lý ở các nước thuộc địa là bắt bớ, tù đày và ném bom. Con đường tất yếu của các nước thuộc địa là phải đứng lên lật đổ chế độ áp bức bất công, thiết lập một xã hội mới, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sau gần ba mươi năm rời xa quê hương để khảo sát và kiếm tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua rất nhiều nơi trên thế giới, đã trãi qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Cuối cùng Người đã tìm thấy con đường đúng đắn nhất đó là “con đường cách mạng vô sản”.

Để cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu về hành trình tìm đường cứu nước giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1941, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre giới thiệu đến bạn đọc tập sách :”Nghiên cứu, xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941”, sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2011, sách gồm 444 trang, khổ 24 cm. Nội dung quyển sách đã tập trung xác minh các sự kiện liên quan đến hoạt động của Bác giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1941 ở nước ngoài và đặc biệt chú trọng những vấn đề chưa có sự thống nhất. Tập sách là nguồn tư liệu vô cùng quý giá về cuộc đời hoạt động của Bác giai đoạn ở nước ngoài.

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

                                            

Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - 2011